Aanbod

Jeugd Breincoach
Als jeugd breincoach onderzoek ik samen met u en uw kind wat uw
kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. 
Hierbij worden de executieve functies ter verbetering van het leerproces, eigenaarschap, zelfstandigheid, sociale vaardigheden,
en motivatie van het kind verder ontwikkeld.
Hierbij kijk ik naast de belemmeringen, vooral naar de mogelijkheden die uw kind heeft.

De begeleiding is geschikt voor kinderen/jongeren tot 18 jaar met
AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en concentratieproblemen.
Ook voor kinderen die door andere omstandigheden moeite hebben met leren is deze begeleiding mogelijk.

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal er een 
begeleidingsplan worden opgesteld.
Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1-5 minuten per dag.
De begeleiding vindt plaats bij u thuis of op school.

Wat zijn de executieve functies?
Er zijn 11 executieve functies, de Jeugd Breincoach gaat met de volgende 6 aan de slag:

* flexibel zijn (met tegenslag om kunnen gaan)
* stellen van prioriteiten (plannen, structureren en organiseren)
* een positief zelfbeeld hebben
* concentratie (zaken kunnen onthouden, je aandacht vasthouden en verdelen)
* impulsbeheersing  (leren nadenken voor je een beslissing neemt)
* gemotiveerd zijn

Oudergesprekken kunnen onderdeel zijn van het begeleidingsplan. Deze worden in overleg ingepland.

Mensen met een beperking
Voor volwassen met een beperking kan Duikercoaching een belangrijke ondersteuning bieden.
Zeker als je met vragen zit rond een gestelde diagnose. Misschien weet je niet precies hoe daar mee om te gaan.
Wat kun jij met jou beperking wel en wat kun je niet?
Kom je steeds dezelfde obstakels tegen?
Wat heb je nodig om zo goed mogelijk te functioneren op school of op je werk?
Heb je iemand nodig die je ondersteunt bij het opnieuw inrichten van je leven?
Als je deze vragen herkent, dan kan ik zeker iets voor je betekenen. We gaan samen op een praktische manier je vraag onderzoeken.
Duikercoaching biedt vaardigheden afgestemd op je persoonlijke proces. Die passen bij jouw leven.

Begeleide intervisie
Duikercoaching biedt begeleide intervisie. Een traject op maat waarbij door de juiste vraagstelling, analyse en advisering,
productief wordt gewerkt aan het oplossen van vraagstukken binnen werksituaties.
In begeleide intervisie leert men van en met elkaar en dat draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van deelnemers.